Neuronul: caracteristici și funcționare

Neuronul: caracteristici și funcționare

Neuronul este unitatea funcțională fundamentală a sistemului nervos . Comportamentul și cogniția noastră depind în cele din urmă de funcționarea acestuia și de modul în care fiecare neuron este capabil să se raporteze la „tovarășii” săi. Acestea sunt celule nervoase mici care alcătuiesc substratul nostru biologic la nivel psihologic, baza emoțiilor și gândurilor noastre.armata celor 12 maimuțe

În primul rând, este esențial să știm asta toți neuronii au aceleași informații genetice ca și celulele din corp și au aceleași elemente de bază în structura lor (membrană, nucleu, organite etc.). Ceea ce îi deosebește este locul pe care îl ocupă în rețeaua neuronală. Acest lucru le permite să efectueze procesele de primire, procesare și transmitere a informațiilor.

Pentru a înțelege ce este un neuron, este foarte important să îi cunoaștem structura și funcționarea sinaptică. Ambele aspecte ne vor ajuta să înțelegem de ce se grupează în modul lor specific și cum comunică prin intermediul creier . În acest articol explicăm structura neuronului și sinapsa .

Neuroni

Neuronul: structură

Deși există diferite tipuri de neuroni cu structuri diferite, se pot găsi elemente comune. Structura tipică este aceea care constă din trei părți principale: soma, dendrite și axon . Această anatomie îi permite să își îndeplinească funcțiile de conectivitate și gestionare a informațiilor.Înainte de a explica fiecare dintre părți, este interesant de menționat particularitatea membranei sale. Permeabilitatea sa diferă de cea a altor celule din corp, ceea ce permite neuronilor să răspundă la stimulii din mediul lor. Datorită acestui fapt, impulsul electric generat în ele se poate deplasa către alte celule sau țesuturi .

Părți ale neuronului

Partea centrală a neuronului este soma , locul unde se desfășoară întreaga activitate metabolică. Soma conține nucleul celular împreună cu alte microstructuri e organite celulare , responsabil pentru menținerea neuronului în viață.

Dendritele sunt ramificații derivate din soma neuronală și conferă celulei nervoase un aspect asemănător copacului. Acestea sunt principala zonă de recepție a informațiilor. Arborele dendritic are mai multe ramuri care permit unui neuron să se conecteze la axonii altor neuroni și, prin urmare, să comunice cu aceștia. Informațiile sunt transmise datorită faptului că dendritele au un anumit număr de neuroreceptori de-a lungul membranei. Deși comunicația este de obicei axon-dendrită, pot apărea și altele (axon-axon sau axon-some).

L’assone iese din soma dintr-un segment adesea numit con axon . Funcția sa este de a integra toate informațiile dobândite de neuron și apoi să le transmită altora. La sfârșitul axonului se află cele numite butoane sinaptice (sau terminale), care sunt responsabile de conectarea cu dendritele altor neuroni.

Neuroni din creier

Sinapsă sau comunicare neuronală

Odată ce înțelegeți structura neuronului, este esențial să înțelegeți modul în care neuronii comunică între ei. Comunicarea neuronilor se realizează prin sinapse . Acest lucru se întâmplă de obicei prin conexiunea axon-dendrită, dar, după cum sa menționat deja, pot apărea și alte tipuri de comunicare.

La nivel morfofuncțional, comunicarea este clasificată în sinapse electrice sau sinapse chimice . Și, deși pot exista diverse sinapse electrice, în special în legătură cu mușchiul neted, marea majoritate a sinapselor din sistemul nervos al mamiferelor sunt de natură chimică.

Structurile numite connessine sunt implicate în sinapsele electrice, canale ionice care unesc neuronii în ansamblu și permit trecerea curentului electric între ei . Avantajul acestei sinapse asupra celei chimice este lipsa întârzierii în transmiterea informațiilor. Dezavantajul este că calitatea și capacitatea informațiilor sunt mult mai slabe decât alte tipuri de sinapse.

În sinapsele chimice, aspectul esențial este existența unor substanțe numite neurotransmițători sau neuromodulatori (la fel ca dopamina ). Aceste substanțe sunt stocate în terminalul Axon, în așteptarea comenzii pentru eliberare. Odată eliberați în spațiul interstițial al a doi neuroni, acești neurotransmițători implică un anumit număr de receptori care modulează activitatea neuronală. Există mulți neurotransmițători, fiecare având consecințe și funcții diferite.

fraze în greacă despre dragoste

Studiul aprofundat al structurii și sinapselor neuronului ne ajută să explicăm o multitudine de procese. Datorită cercetării, neuroștiința a ajuns să cunoască în profunzime mecanismele neuronale ale învățării, ale percepției, ale emoții , etc.

Inima are și neuroni

Inima are și neuroni

Chiar dacă mulți nu o cred, inima noastră simte, gândește și decide. Aproximativ 40.000 de neuroni sunt concentrați în el. Vorbim despre asta mai jos